Om forløbet

Med Den Levende Fotograf, har vi skabt en platform og rum for udvikling af dit fotografi, men også dig som menneske og kreativ person.

 

Med udgangspunkt og afsæt i udviklingsmetoden Design Thinking komme du igennem et forløb, hvor du ikke alene kan udvikle dit udtryk, fotografi og kreativitet, men i lige så høj dig selv som menneske. Vi fokuserer først og fremmest på mennesket bag og tager afsæt heri i forhold til fotografiet og udtrykket.


Forløbet er tilrettelagt af fotokunstner Ole Jauch og fotojournalist Rasmus Degnbol, der begge har undervist i henholdsvis fotografi, kreativitet og life-design for fotografer og andre kreative. Under forløbet bliver du tilknyttet en af os som din personlige mentor, så du altid har mulighed for at komme videre imellem mødegangene.


Vi har begge erfaring i at arbejde metodisk med det kreative og skabende område, men vores tilgang er forskellig, hvilke vi ser som en af styrkerne ved forløbet. Du vil opleve vores tilgang som værende både processtyret og intuitionsstyret.

 

Over en 12 måneders periode bliver du sammen med 6-8 andre fotografer udfordret og hjulpet videre med dit fotografi. Du vil igennem forløbet arbejde med minimum ét personligt fotografisk projekt, værk eller udtryk. Undervejs i forløbet vil du få forskellige fotografiske og kreative opgaver, som er målrettet og hjælper dig videre ligesom de helt sikkert vil udfordre dit fotografi og nuværende tilgang til fotografiet.


Du vil også møde eksterne undervisere med forskellige indgangsvinkler til fotografiet. Alt sammen for at understøtte at du kommer ud mere levende og forhåbentlig mere i sync med dit fotografi. 


En væsentlig del af forløbet er den løbende gruppefeedback og sparring og derfor er det vigtigt, at alle deltagere gør sig klart, aktivt at vil bidrage til at opbygge og skabe tillid i gruppen, således denne bliver en rum for deling af tanker, følelser og ens kreative udfoldelser. Vi er alle forskellige og nogle befinder sig bedre i grupper end andre og derfor har vi et fælles ansvar for at få gruppen til at fungere bedst muligt. Som facilitatorer har vi selvfølgelig det overordnede ansvar for at alle kommer til orde og at der er "plads" til alle.


På forløbet Den Levende Fotograf vil vi bl.a. have fokus på følgende:


  • At arbejde med et gennemgående fotografisk projekt. Vi arbejder med og kigger på alle aspekter i at arbejde med kreative projekter, fra oplæg, idefase, inspiration, dødvande over det mere konkrete med selve udførslen og til slut produktion eller slutprodukt. Vi tager udgangspunkt i metoden Design Thinking.
  • Kreativ, kunstnerisk og fotografisk inspiration - Undervejs kigger vi på andre fotografer og kunstnere og diskutere deres udtryk, tilgange og metoder. Vi kigger på og diskuterer hinandens billeder og udtryk og deler viden mellem os.
  • Dig - fordi det handler om dig som menneske og dine værdier og det der betyder noget for dig. Det handler om selvværd fremfor selvtillid. Hvad betyder noget for dig. Hvilke grundværdier er vigtige og hvordan finder du ind til dem og hvordan hænger alt det så sammen med at arbejde med din diti fotografi. Gennem øvelser,  sparring og coaching arbejder vi med dig, dine værdier og fotografiet. For gennem indsigt skabes klarhed og gennem klarhed opnås en større vished om hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Gennem selvforståelse og indsigt, får du også en langt bedre forståelse og fornemmelse for, hvad der betyder noget for dig som fotograf og et kreativt menneske.
  • Hvad betyder det at være fotograf - hvad betyder det for dig og hvordan finder du ro og fordybelse i dit fotografi.
  • Hvordan fastholder jeg motivationen - hvordan kommer jeg igang igen, når jeg er "tom" eller har tabt tråden
  • Hvordan kan jeg finde ny inspiration og tilgange til og i mit fotografiske virke og arbejde.
  • Gennemgang og dybdegående arbejde med den kreative udviklingsmetode Design Thinking.
  • Samt en masse andet...


Mange kurser, forløb og lignende er rigtig gode mens du er i det, men når du kommer hjem og igen er alene er det svært at replicerer det rum du var i. Her er Design Thinking et virkelig godt værktøj til at få din kreative process i struktur, så du selv fremadrettet kan genskabe det rum der holder dig allermest kreativ, og dit fotografi allerbedst


Design Thinking


Metoden Design Thinking bygger på en ældre model, senere videreudviklet på Standford University i USA til den form vi kender i dag. Processen eller modellen er udviklet som en innovativ skabelsesproces, hvor man gennem fem faser kommer igennem forskellige stadier af udvikling.


Design Thinking er en imperisk og iterativ model, der opererer med fem grundstadier*, hvor der løbende er mulighed for at afprøve og teste ideer og samtidig opsamle feedback og nye tanker og ideer undervejs i processen. I nogle udgaver af modellen arbejdes med et sjette stadie som kaldes Implement og som er selve implementeringen af ens projekt.

Vi har tilpasset og arbejder løbende med processen, således den understøtter kreativ innovation og dermed kan anvendes i en kreativ udviklingsproces.

 

Når du har været i forløbet sammen med os vil du have opnået færdigheder i praktisk anvendelse af processen og dermed måske se endnu bredere anvendelsesområder for dig.

* Grundmodellen i Design Thinking er oprindelig udformet med fem stadier. Der er i dag maneg varianter, men flere stadier og steps.

Vi har valgt at have et sjette step med i modellen der hedder "Implement" idet der ofte skal produceres en form for resultat af vores kreative process. Det kan være en udstilling, en bog eller noget andet konkret output. Derfor arbejder vi med skes stadier i processen.